Keramika z naší dílny je vyráběna v souladu s těmito senzorickými vyšetřeními:

Jedná se především o vyšetření, nařízená vyhláškou MZ ČR 38/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Více informací o této vyhlášce naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Atest 1  Atest 2  Atest 3  Atest 4  Atest 5